Hướng dẫn chụp ảnh ngược sáng với 7 tips

Chụp ảnh ngược sáng

Với setup thông thường trên máy ảnh hay điện thoại, chụp ngược sáng nhiều khả năng sẽ cho ra các bóng đen gọi là silhoutte. Trong bài viết này mình sẽ chỉ ra một số tips để đối phó với việc chụp ảnh ngược sáng, giúp bạn giảm thiểu việc đối tượng chuyển thành bóng … Read more