Hiểu về khẩu độ

Khẩu độ là gì

Kì này mình sẽ giúp các bạn nắm rõ về khẩu độ, các ảnh hưởng của khẩu độ đến ảnh và cách vận dụng các giá trị của nó phù hợp. 1. Khẩu độ là gì? Khẩu độ là độ mở của ống kính. Quan sát mỗi ống kính máy ảnh, bạn sẽ thấy một … Read more »